Psicologia
Infermeria

 

 

Història

La unitat de Psicologia va néixer l’any 2003 degut a que un alt percentatge dels pacients tractats, a part del motiu de consulta relacionat amb el dolor, presentaven un evident malestar emocional relacionat amb una mala adaptació a aquest.
Inicialment hi havia un servei de psicologia reduït, però a partir del 2004 es va implantar un equip estable que des d'aleshores realitza les tasques el divendres pel matí creant un protocol d’intervenció que s’ha demostrat eficaç i que anat variant en funció de les necessitats dels pacients per tal de ser cada cop més eficient.

Objectiu

La persona amb dolor crònic veu com la seva vida canvia amb l’aparició del dolor, i s’enfronta a una sèrie d'aspectes que fins ara no s'havia plantejat com:

Podem considerar que l'aparició del dolor comporta una pèrdua evident de qualitat de vida. Per tan, les teràpies psicològiques que es realitzen, van encaminades a fer que el pacient millori la seva qualitat de vida, incidint en temes com:

Activitat

L’activitat del departament de psicologia es desenvolupa els divendres al matí.
En primer lloc es  realitzen les avaluacions, que són les entrevistes amb els pacients derivats per tal de veure si son candidats o no a rebre intervenció psicològica.

DespPsico

En aquestes entrevistes, d’un hora de duració, el pacient explica la visió que té del que està tenint lloc amb el seu dolor i també com aquest afecta a la seva vida i al seu entorn. Amb la informació aconseguida es pot valorar la idoneïtat d’incloure a aquesta persona o no en el següent pas de la intervenció, que és la participació en un grup de persones amb dolor crònic. Si és el cas, s'inclou al pacient en una llista d’espera per participar en el grup.

Un cop s'han creat els grups, es convoquen als seus membres en un dia i una hora concreta (sempre divendres). El protocol d’actuació està dissenyat per a que el pacient, en primer terme, vegi que te molt en comú amb la resta de companys. A partir d’aquí tota l’activitat del grup estarà encaminada a que entre tots (pacients i psicòlegs) es puguin millorar totes aquelles àreas de la vida que han quedat alterades o malmeses pel dolor (laboral, familiar, social, personal, etc). La nostra feina és la d'ajudar al pacient a que el dolor el faci patir el menys possible, fonamentalment augmentant la capacitat de ser un subjecte actiu per tal de tenir el màxim control de la seva vida.

Terap2


Les persones que ja han passat pel primer grup i desitgen continuar, se'ls apunta per un segon grup de teràpia i se'ls convoca al cap d’uns mesos per tal de veure quins èxits o dificultats han tingut en el que han après el primer grup i mirar de buscar solucions.
La intervenció psicològica individual està limitada a casos puntuals en pacients que ja han passat pels grups i que demanen fer una consulta.
De fet l’experiència amb aquest protocol ens diu que és molt positiu pels pacients el fet de participar en un grup, i també cal tenir en compte que es una manera d’optimitzar els recursos ja que el temps mig de les llistes d’espera per la participació en un grup és relativament curt (2 mesos), en canvi si es realitzés teràpia individual el temps seria superior a l’any.

Terap3

Accés a la consulta

El mètode per accedir a teràpia psicològica a la Clínica del Dolor, és la derivació segons el criteri dels metges de la unitat.
El servei de psicologia és part integrant de la clínica del dolor, per tant una derivació a aquest servei forma part del tractament del pacient i requereix compromís d’acompliment per part d’aquest.

Equip

Ricard Semis Ramírez

Llicenciat en Psicologia
Màster en Psicologia Clínica i Psicoteràpia
Màster Universitari en Psicologia Clínica i de la Salut
Psicòleg General Sanitari
Col·legiat al COPC nº 14023

 

Joana Moreno Pérez

Llicenciada en Psicologia
Màster en Rehabilitació Neuropsicològica y Estimulació Cognitiva
Psicòloga General Sanitària
Col·legiada al COPC nº 20312

 

Contactar

Secretaria de la Clínica del Dolor
Telèfon: 93 497 89 29


email:
psicologia@clinicadolorgermanstrias.com


**Aquest correu electrònic només és per qüestions específiques de psicologia, en cap cas serveix per demanar hora, canviar-la... per temes mèdics o d'infermeria.